JCI TÜrkİye Senatosu

JCI Türkiye Senatosu 2001 yılında kurulmuştur. İlk Başkanı Ali Akal’dır. JCI Türkiye ASE’ye bağlı olarak çalışmaktadır. JCI’da her görev 1 sene yapıldığı gibi, Türkiye senatomuzda da idari görevler 1 sene yapılır. JCI Türkiye Senato Yönetim Kurulu, Başkan, Genel Sekreter ve Saymandan oluşmaktadır.

JCI Türkiye Senato’sunun Misyonu:

JCI Türkiye Senatosu’nun misyonu aşağıdaki hususlardan oluşur.

  1. Senatörler arasında yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde, var olan ilişkilerin geliştirilmesi,
  2. Senatörler ve diğer ülkelerin Ulusal Senato Grupları arasında sosyal temasların teşvik edilmesi,
  3. Üye Geliştirme ve Eğitim alanında önemli bir kaynak oluşturulması.

JCI Türkiye Senato’sunun Organizasyon Yapısı

Senato Başkanı

JCI Türkiye Senatosu Başkanı, bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilir. Uluslararası toplantılar kapsamındaki JCI Senatosu toplantılarında JCI Türkiye’yi temsil etme görevi, Senato Başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından yerine getirilir. Başkan, gerekli gördüğü durumlarda ve mevcut bütçe olanakları çerçevesinde diğer Senatörler ile yazışmalar yapar ve enformasyon aktarır.

Senato Yapısı

JCI Türkiye Senatosu organizasyonu büyük çaplı hiyerarşiden uzak ve resmi nitelikleri ile görevlilerinin sayısı açısından asgari düzeyde tutulmaktadır. JCI Türkiye Senato Yönetim Kurulu, Başkan, Genel Sekreter ve Saymandan oluşmaktadır.

Sınırlamalar

NOM veya LOM düzeyindeki aktiviteler açısından sorun oluşturacak çelişkili bir konu ile ilgilenmek, kamuoyuna açıklamalarda bulunmak ve basın bülteni yayınlamak, JCI Tüzüğü dışında faaliyetlerde bulunmak Senato çalışmaları dışındadır. JCI Tüzüğü Senato çalışmaları için kılavuz olarak kullanılır.