YÖNETİM kurulu

Atilla Erdağ

Senato Başkanı

Burak Güner

Senato Genel Sekreteri

Didem Yılmaz

Senato Saymanı